Reference

 1. VELE d.d. Domžale

Strojno instalacijska dela v objektih:

MARKET RADOMLJE

MARKET KOLIČEVO

MARKET KOMENDA

MARKET VIDEM-DOBREPOLJE

MARKET PRESERJE

SUPERMARKET BAKOVNIK-KAMNIK

VELEBLAGOVNICA CELJE

PRODAJNI CENTER JARŠE

 

 1. HELIOS,TOVARNA BARV,LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO d.o.o.

Strojno instalacijska dela v novih objektih:

GRADBENI PREMAZI-stari del ter skladišča in pisarne-novi del

CENTRALNEM SKLADIŠČU z pisarnami

KEMIČNA TOVARNA DOMŽALE-lepila

CHROMCOM-delavnice z pisarniškim delom

NITROCELULOZE

RAZVOJNI CENTER-adaptacija ogrevanja 

POSLOVNO VADBENI CENTER, št.50 

VODNI PREMAZI, št.22

PRESKA-MEDVODE, vzdrževanje in investicijska dela

PRESKA-MEDVODE, skladišče embalaže in izdelkov št.30

SMOLE, energetske instalacije za sintezo HS polimerov

PP za peščene mline

       Izvedba ogrevanja v 3 (treh) skladiščnih šotorih

       Izvedba stroj. instalacij za ogrevanje in vodovod v lesnih premazih

       Izvedba cevnih instalacij za visokotlačno pranje posod z topili v Preski    

Mesečna tekoča vzdrževalna in investicijska dela

 

 1. HELIOS KEMOSTIK d.o.o. KAMNIK

Strojno instalacijska vzdrževalna in investicijska dela po obratih.

 

 1. MESO KAMNIK d.d.

Izvedba parne kotlovnice v  Domžalah

Vzdrževalna in investicijska dela v obratih Kamnik in Domžale

 

 1. LEK d.d. Mengeš

Izvedba cevnih strojnih tehnoloških instalacij v objektu:

PIP IZOLACIJA 2

VANKOMICIN 1

Ter manjša investicijsko vzdrževalna dela

 

 1. ELEKTRO LJUBLJANA d.d.

Izvedba cevnih strojnih instalacij v objektih za ogrevanje in hlajenje z konvektorji,ter radiatorji:

UPRAVNA STAVBA 5-6-7 nadstropje(slovenska c.58 Lj.)

BLAGAJNE

UPRAVNA STAVBA 2 (Kotnikova.ul. Lj.)

Nadzorništvo RADEČE

Nadzorništvo ZAGRADEC

 

 1. JAVNI ZAVOD RTV SLOVENIJA

Izvedba cevnih strojnih instalacij:

Klima strojnica RTV-STROJNICA T-2

Strojnica RTV-FOTOFILM

Konvektorsko ogrevanje in hlajenje objekt: RTV- BW JUG

Konvektorsko ogrevanje in hlajenje objekt: RADIO-Lj.

Hladilni stolpi skupaj s strojnico

Zamenjava klimata za RTV-MARIBOR

Klima strojnica BW-JUG

Hladilna in regulacijska oprema za centralni nadzorni sistem

Klimatizacija in prezračevanje, STUDIO 26 z REŽIJO

Zamenjava radiatorjev z ventilnimi konvektorji, TV TEHNIKA

Obnova OHPK naprav na objektih RTV-SLO, JN-G0045

Obnova ogrevalno hladilnih naprav na RTV-SLO, JN-G0076

Obnova in popravilo vodovodnih instalacij na RTV-SLO, JN-S0231

Hlajenje sistemskega prostora in razdelilnice v objektu RTV-SLO Radio, JN-G0074

       Zamenjava razvoda  hladilne vode v kleti RTV- Radio

       Obnova OHPK naprav na objektih RTV-SLO, JN-G0040

       Obnova OHPK naprav na objektih RTV-SLO, JN-G0010

       Obnova in popravilo vodovodnih instalacij RTV-SLO, JN-S0275

       Obnova in popravilo vodovodnih instalacij RTV-SLO, JN-S0231

       Rekonstrukcija kotlarne in hladilne strojnice v RC-Koper, JN-G0099

       Izvedba plinske kotlovnice 570 KW skupaj z plinsko napeljavo v RTV-Maribor

       Rekonstrukcija tehničnega hlajenja RTV-SLO Lj.,JN-G0118

       Sanacija prezračevanja v mediateki RTV-SLO-Lj.

Obnova in popravilo vodovodnih inštalacij RTV-SLO, JN-S0368

Obnova prezračevalno klimatskih naprav RTV-SLO, JN-G0125

Obnova prezračevalno klimatskih naprav RTV-SLO, JN-G0111

Prenova klima strojnice BWS RTV-SLO, JN-G0127

Dobava in izvedba sistema toplotnih črpalk v traktu AZ RTV-SLO, JN-G147

Rekonstrukcija tehničnega hlajenja v traktu FF RTV-SLO, JN-G0170

Obnova OH naprav na objektih RTV SLO, JN-G0191

Obnova in popravilo vodovodnih inštalacij , JN-S0534

Rekonstrukcija internega vročevodnega priključka v energetski centrali RTV SLO Ljubljana

 

 1. EKONOMSKA FAKULTETA-Lj.

Izvedba cevnih instalacij za hlajenje klimatov v strojnici-1klet

 

 1. PETROL d.d.

Strojno instalacijska dela na bencinski črpalki z delavnico in lokalom: IG-LJUBLJANA

 

 1. HORJAK PRECISE d.o.o. , I.O.C-Jarše

Izvedba cevnih instalacij v proizvodno skladiščnem in pisarniškem objektu

 

 1. UNIOR ZREČE d.d. , Maribor

Izvedba cevnih instalacij v sanitarijah in garderobah (cca-250m2)

 1. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Ljubljana

      Izvedba cevnih instalacij za panoramski vrt v 8 nadstopju

 

 1. 12. TOSAMA d.d.

       Izvedba strojnih instalacij v novem in obstoječem proizvodnem objektu MIKALNICE

 

 1. ŽUPNIJSKI CENTER s cerkvijo Sv.Jožefa na Viru pri Domžalah

       Izvedba strojnih instalacij v novi cerkvi in župnijskem domu

 

 1. AVTO CENTER ŠUBELJ d.o.o., Domžale

       Izvedba strojnih instalacij v novem avto salonu industrijske cone Jarše

 

 1. DIGIT d.o.o., I.O.C Komenda

Izvedba strojnih instalacij za vodovod in kanalizacijo v POSLOVNO SKLADIŠČNEM OBJEKTU –         hladilnice s pisarnami , Industrijske cone Komenda

 

 1. 17. Gostinski lokal s hrano BRUNCH v BTC-Ljubljana

       Izvedba strojnih instalacij

 

 1. TEHROL d.o.o., I.O.C Komenda

       Izvedba strojnih instalacij v poslovno skladiščnem objektu v I.O.C Komenda

 

 1. OSNOVNA ŠOLA BLAGOVICA

       Izvedba strojnih instalacij v OŠ Blagovica

 

 1. OBČINA LUKOVICA

       Izvedba strojnih instalacij v občinski zgradbi z kulturnim domom

       Izvedba strojnih instalacij v vrtcu Prevoje

 

 1. OBČINA DOMŽALE

       Izvedba strojnih instalacij za zamenjavo energenta (plin) adaptacijo kotlovnice v

       osnovni šoli Domžale

       Rekonstrukcija kotlarne, zamenjava energenta (plin) v vrtcu KEKEC-Radomlje

       Rekonstrukcija kotlarne, zamenjava energenta (plin) v vrtcu URŠA-Domžale

 

 1. K-DOM d.o.o., I.O.C Jarše

       Izvedba strojnih instalacij v poslovno skladiščnem objektu v I.O.C.Jarše

 

 1. STENKO d.o.o., I.O.C.Trzin

       Izvedba strojnih instalacij v poslovno skladiščnem objektu v I.O.C.Trzin

 

 1. FDS VISION d.o.o., I.O.C Trzin

       Izvedba strojnih instalacij v poslovno skladiščnem objektu v I.O.C.Trzin

 

 1. ZAVAROVALNICA TRIGLAV

       Izvedba strojnih instalacij v poslovni enoti Celje

 

 1. OPARA VIDO s.p.

       Izvedba strojnih instalacij v proizvodno skladiščnem objektu v Turnšah

 

 1. RUČIGAJ JOŽEFA s.p.

       Izvedba strojnih instalacij v proizvodno skladiščnem objektu v I.O.C.Jarše

 

 1. TESNILA TRZIN d.o.o.

        Izvedba strojnih instalacij v proizvodno skladiščnem prizidku v Trzinu

        Vzdrževalna dela po obratih 

 

 1. ETAŽNI LASTNIKI na Slovenski 58,Ljubljana (zastopnik;TABOR d.d.)

       Predelava ogrevanja in hlajenja ter vgradnja kalorimetrov

 

 1. TEHNIČNI ŠOLSKI CENTER KRANJ

       Izvedba kpl.strojnih instalacij v novi tehnični šoli Kranj

 

 1. TELEKOM SLOVENIJA d.d., Stegne, Ljubljana

       Izvedba strojnih instalacij za ogrevanje in hlajenje (stropni konvektorji 4 cevni) v etažah 1A in 1B

 

 1. ODELO PREBOLT d.o.o.

       Izvedba strojnih cevnih instalacij za hlajenje v hladilni strojnici skupaj z hladilnim agregatom.

       Vgradnja toplotne črpalke voda-voda za izrabo odpadne toplote iz teh.procesa proizvodnje.

 

 1. 33. IMP PUMPS d.o.o. , poslovno ,proizvodno skladiščni objekt v I.O.C. Komenda-Žeje

       Kpl.izvedba strojnih instalacij za ogrevanje in hlajenje, vodovod, hidratna mreža, komprimiran zrak in

       prezračevanje v novem objektu   

 

 

 1. 34. OGRINC d.o.o. , skladiščno proizvodni objekt s pisarniškim delom v I.O.C.Komenda-Žeje

      Kpl izvedba strojnih instalacij za ogrevanje in hlajenje, vodovod, hidrantna mreža, komprimiran zrak in                   

      Prezračevanje v novem objektu 

 

 1. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

      Zamenjava hladilnega stolpa skupaj z pripravo vode , JNMV-0019/2019-B-POG

 

 1. CO.ANDRAŽ d.o.o.

      Izvedba strojnih instalacij v novem lokalu trgovine AND BY ANDRAŽ , v TC ALEJA Šiška

 

 1. TELEKOM SLOVENIJA d.d.

      Izvedba strojnih inštalacij v novem lokalu trgovine TELEKOM CENTER , v TC ALEJA Šiška

 

38.MESSER-KISIKARNA , Škofja Loka

     Zamenjava hladilnega agregata

 

39.TOVARNA OLJA GEA d.o.o. Slovenska Bistrica

     Zamenjava hladilnega stolpa BALTIMORE 1814Kw

     Zamenjava hladilnega agregata CARRIER z opremo v proizvodnji

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Preberi več